ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങള്&zwj ഉപയോഗിക്കുന്നവര്&zwj അവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും പരിപാലിക്കേണ്ടതുമായ നിയമങ്ങളും വസ്തുതകളും


 

 1. MV Act 129 വകുപ്പിൽ  പറയുന്നവിധത്തിൽ  ഇരുചക്ര വാഹനം ഓടിക്കുന്നവർ നിർബന്ധമായും തലയ്ക്കുള്ള കവചമായ ഹെൽമെറ്റ്  ചിൻ സ്ട്രാപ്പിട്ടു ധരിക്കേണ്ടതാണ്. അതുവഴി തലയ്ക്കുള്ള ആഘാതം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അറിയുക ഹെല്മെറ്റിനുള്ളിലെ EPS ഫോം ആഘാതം തലയിൽ എത്തുന്നത് കുറയ്ക്കും. അതിനാൽ ഗുണനിലവാരമുള്ള (ISO Mark) ഹെൽമെറ്റ്  മാത്രം ധരിക്കുക.
 2. റോഡിന്റെ ഇടതുവശം ചേർന്ന്  വാഹനം ഓടിക്കുക. ഇന്ന് കേരളത്തിൽ  കൂടുതൽ പേരും  അപകടത്തിൽ  പെടുന്നത് ഇടതുവശത്ത് കൂടി മറികടക്കുമ്പോഴാണ്. അതിനാൽ  മറ്റു വാഹനങ്ങളെ മറികടക്കുമ്പോൾ അവയുടെ വലത്തുവശത്തുകൂടി മാത്രം അങ്ങനെ ചെയ്യുക.
 3. മറ്റു വാഹനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ വേണ്ടത്ര ലഭിക്കാത്ത വാഹനമായതിനാല്&zwj നിങ്ങളുടെ വാഹനം വശങ്ങളിലേക്ക് തിരിക്കുന്നതിനോ, മറ്റു വാഹനങ്ങളെ മറികടക്കുന്നതിനോ, നിര്&zwjത്തുന്നതിനോ അല്പം മുന്&zwjപേതന്നെ സിഗ്&zwnjനല്&zwj കൊടുക്കുകയും പുറകില്&zwjനിന്നും വരുന്ന വാഹനങ്ങളും എതിരെവരുന്ന വാഹനങ്ങളും ശ്രദ്ധിച്ചതിനുശേഷം അപകടം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുറപ്പായ ശേഷം മാത്രം വശങ്ങളിലേക്ക് തിരിയുകയോ ഓവര്&zwjടേക്ക് ചെയ്യുകയോ നിര്&zwjത്തുകയോ ചെയ്യുക. മറ്റു വാഹനങ്ങള്&zwj ഓടിക്കുന്ന ഡ്രൈവര്&zwjമാര്&zwjക്ക് നിങ്ങള്&zwj നല്&zwjകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച് പ്രതികരിക്കാന്&zwj സമയം നല്&zwjകണം. Right turn ചെയ്യുമ്പോഴും U turn ചെയ്യുമ്പോഴും വളരെയധികം അപകടസാധ്യത ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം എപ്പോഴും ഓര്&zwjക്കുക.
   
 4. മുന്നിലുള്ള വാഹനവുമായി സുരക്ഷിതമായ ദൂരം പാലിക്കുക. വാഹനത്തിന്റെ പുറകില്&zwj ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുമായി കൈകാലുകള്&zwj നിവര്&zwjത്തിയുള്ള സംസാരത്തില്&zwj ഏര്&zwjപ്പെടാതിരിക്കുക, കൈകാലുകള്&zwj നിവര്&zwjത്തുന്നത് സിഗ്&zwnjനല്&zwj ആയി കണക്കാക്കാന്&zwj സാധ്യത ഉണ്ടെന്നു ഓര്&zwjക്കുക. യാതൊരു കാരണവശാലും പിന്നിലെ യാത്രികന്&zwj കൈകൊണ്ടു സിഗ്&zwnjനല്&zwj കാണിക്കാന്&zwj പാടുള്ളതല്ല, അപകടം ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും
 5. വളവുകളിലും കവലകളിലും റോഡിന്റെ മുന്&zwjഭാഗം കാണുവാന്&zwj പാടില്ലാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും മറ്റു വാഹനങ്ങളെ മറികടക്കരുത
   
 6. മറ്റു വാഹനങ്ങള്&zwj നമ്മുടെ വാഹനത്തെ മറികടക്കുമ്പോള്&zwj നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ സ്പീഡ് കുറക്കുകയും ശരിയായ രീതിയില്&zwj മറ്റു വാഹനത്തിനു മറികടക്കുവാന്&zwj സൗകര്യം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുക.
   
 7. മെയിന്റോഡിലേക്ക് കയറുമ്പോള്&zwj ആദ്യം വലത്തോട്ടും പിന്നെ ഇടത്തോട്ടും പിന്നീടു വലത്തോട്ടും നോക്കി മെയിന്&zwj റോഡില്&zwj കൂടി വരുന്ന വാഹനങ്ങള്&zwjക്ക് മുന്&zwjഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രവേശിക്കുക.
   
 8. അപ്രതീക്ഷിതമായ അപകട സാധ്യതപോലും മുന്&zwjകൂട്ടികണ്ടു പ്രതിരോധാധിഷ്ട്ടിധമായി വേണം വാഹനം ഓടിക്കുവാന്&zwj. (ഉദാ : ഇടവഴിയില്&zwj നിന്ന് മറ്റു വാഹനങ്ങളും സൈക്കിളുകളും വഴിയാത്രക്കാരും അലഞ്ഞു നടക്കുന്ന മൃഗങ്ങളും നമ്മുടെ വാഹനത്തിന്റെ മുന്&zwjപില്&zwj പെട്ടെന്ന് എത്തിപ്പെടാന്&zwj ഇടയുണ്ടെന്ന് എപ്പോഴും ഓര്&zwjക്കുക.)
 9. തിരുവുകള്&zwj എത്തുന്നതിനു മുന്&zwjപേ സ്പീഡ് കുറച്ചു കൃത്യമായ ഗിയറില്&zwj മിതമായ Acceleration ല്&zwj മാത്രം തിരുവുകള്&zwj എടുക്കുക.
 10. ഇരുചക്രവാഹനങ്ങള്&zwjക്ക് പോകാവുന്ന പരമാവധി വേഗത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്&zwjക്കരികെ 30 കിലോമീറ്റര്&zwj, Ghat roads 45 കിലോമീറ്റര്&zwj, കോര്&zwjപ്പറെഷന്&zwj/ മുന്&zwjസിപ്പല്&zwj ഏരിയ 50 കിലോമീറ്റര്&zwj, N.H 60 കിലോമീറ്റര്&zwj, S.H 50 കിലോമീറ്റര്&zwj, നാലുവരിപ്പാത 70 കിലോമീറ്റര്&zwj, മറ്റു സ്ഥലങ്ങള്&zwj 50കിലോമീറ്റര്&zwj.
   
 11. ബ്രേക്ക് ചെയ്താല്&zwj നിര്&zwjത്താവുന്ന ദൂരം സ്പീഡ് കൂടുമ്പോള്&zwj കൂടുമെന്നും,ചാറ്റല്&zwj മഴയോ , ഓയിലോ, ചെളിയോ ഉള്ളപോള്&zwj ഈ ദൂരം സാധാരണ വേണ്ടിവരുന്ന ദൂരത്തിന്റെ ഇരട്ടിയില്&zwj കൂടുതല്&zwj വരുമെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ്.
   
 12. മദ്യത്തിന്റെയോ മയക്കുമരുന്നിന്റെയോ ലഹരിയില്&zwj ആയിരിക്കുമ്പോഴും കൂടുതല്&zwj തളര്&zwjച്ച ഉള്ളപോഴും ഉറക്കം വരുമ്പോഴും വാഹനം ഓടിക്കരുത്.
   
 13. എല്ലാ ദിവസവും വാഹന ഉപയോഗം തുടങ്ങുന്നതിനു മുന്&zwjപ് ടയറുകളും ഹോണുകളും ലൈറ്റുകളും ശരിയായി പ്രവര്&zwjത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും , കാര്യക്ഷമമാണെന്നും താങ്കള്&zwj ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതാണ്.
   
 14. ബ്രേക്ക്, ടയര്&zwj, ലൈറ്റ് മുതലായ ഭാഗങ്ങള്&zwj തൃപ്തികരമായി പ്രവര്&zwjത്തിക്കാതിരിക്കുമ്പോള്&zwj വാഹനം തുടര്&zwjന്ന്് ഓടിക്കുവാന്&zwj പാടില്ല.
   
 15. ഇടുങ്ങിയ പാലങ്ങള്&zwj, കവലകള്&zwj സീബ്ര ക്രോസ്സിങ്ങുകള്&zwj എന്നിവിടങ്ങളില്&zwj ഓവര്&zwjടേക്ക് ചെയ്യരുത്.കാല്&zwjനടക്കാര്&zwjക്ക് റോഡ് മുറിച്ചു കടക്കുവാന്&zwj അവസരം നല്&zwjകണം.
   
 16. വാഹനത്തിന്റെ വേഗപരിധി പാലിക്കുക. ഒരു കാരണവശാലും മൊബൈല്&zwj ഫോണില്&zwj സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് വാഹനം ഓടിക്കരുത്.
   
 17. റോഡിലുള്ള ഗട്ടറുകളുടെ ഇടതുവശത്തുകൂടി മാത്രം സഞ്ചരിക്കുക.
   
 18. മത്സര ഓട്ടം ഒഴിവാകുകയും നിങ്ങളുടെയും റോഡ് ഉപയോഗിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെയും സുരക്ഷിതത്വത്തിന് മുന്&zwjഗണന നല്&zwjകുകയും ചെയ്യുക.
   
 19. രാത്രിയില്&zwj വാഹനങ്ങള്&zwj ഓടിക്കുമ്പോള്&zwj ഇരുണ്ട നിറത്തിലുള്ള ഹെല്&zwjമെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാതിരികുക. ഇരുണ്ട വസ്ത്രങ്ങളും ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക. Reflector കള്&zwj ശരിയായി പ്രവര്&zwjത്തിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക.
   
 20. ട്രാഫിക് പോലീസിന്റെ സിഗ്&zwnjനലുകളും മറ്റു ട്രാഫിക് അടയാളങ്ങളും അനുസരിക്കുക.വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോള്&zwj ഓടിക്കുന്നയാളുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസന്&zwnjസും വാഹനത്തിന്റെ രേഖകളും കൈവശം സൂക്ഷിക്കുക.
   
 21. ഈ നിര്&zwjദേശങ്ങള്&zwj അനുസരിക്കുന്നത് താങ്കളുടെയും താങ്കളുടെ കുടുംബത്തെയും സമൂഹത്തെയും ദുരന്ദങ്ങളില്&zwj നിന്നും ഒഴിവാക്കാന്&zwj സഹായിക്കും. നിങ്ങളുടെ സുരക്ഷയാണ് ഗതാഗത നിയമ നടപടികളിലൂടെ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നത് . സ്വയം മനസ്സിലാക്കി സ്വയമേവ ഗതാഗത നിയമങ്ങള്&zwj പാലിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം.
   
 22. സുഹൃത്തേ താങ്കള്&zwj ഇപ്പോള്&zwj സുരക്ഷിതനാണ്. താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിനും ഈ നാടിനും താങ്കളെ ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാല്&zwj തന്നെ നിയമമനുസരിക്കൂ..........ദീര്&zwjഘായുസ്സായിരിക്കൂ.............
Last updated on Monday 25th of May 2020 04:19:38 PM