അപരാജിത ഓൺ‌ലൈൻ

സ്ത്രീകളോടും പെണ്‍കുട്ടികളോടും ഉള്ള ഓൺ‌ലൈൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഉപദ്രവങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള ദ്രുത പ്രതികരണ സംവിധാനമാണ് "അപരാജിത ഓൺ‌ലൈൻ"

അത്തരം ഓൺലൈൻ ഉപദ്രവങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗവും റിപ്പോർട്ടുചെയ്യാത്തതിന്റെ കാരണം സാമൂഹിക സമ്മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത സുഹൃത്തോ ബന്ധുവോ ആയ കുറ്റവാളി സ്വീകരിച്ച വിവിധ ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗ് തന്ത്രങ്ങള്‍ ആയിരിക്കാം: അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായി സ്ത്രീകൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പോലീസിൽ പോകുന്നതിൽ അരക്ഷിതാവസ്ഥ തോന്നുന്നു എന്നതും ആയിരിക്കാം. മുൻ‌കാലങ്ങളിൽ‌ ഞങ്ങൾ‌ ഇക്കാര്യത്തിൽ ചില നടപടികൾ‌ കൈക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട്, അത്തരം കാര്യങ്ങൾ‌ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലെ കാലതാമസം, വിവിധ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ‌ എന്നിവ കാരണം ഞങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾ‌ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലങ്ങൾ‌ നൽ‌കിയില്ല. അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ, തന്ത്രപ്രധാനവും സാങ്കേതികമായി കരുത്തുറ്റതുമായ പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതികരണ സംവിധാനം പോലീസ് നടപ്പാക്കേണ്ടതാണെന്ന് പ്രത്യേകം പറയേണ്ടതില്ല.

എസ്സ്.പി, വിമൻ സെല്ലിന്റ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ സ്ത്രീകളെ ഓൺ‌ലൈൻ മുഖാന്തരം ഉപദ്രവിക്കുന്ന പരാതികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് സംസ്ഥാന തലത്തിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ തലത്തിലും പരാതി പരിഹാരത്തിനായി സംവിധാനം ഉണ്ട്.

ഇരയുടെയും അവളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും രഹസ്യസ്വഭാവം ഉറപ്പാക്കും. പരാതി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇരകളെ ലജ്ജിപ്പിക്കുന്നതിനോ കുറ്റവാളി കൂടുതൽ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനോ ഇടയാക്കരുത്. തന്ത്രം, സൈബർ വൈദഗ്ദ്ധ്യം, സഹാനുഭൂതി എന്നിവയാണ് ഈ ജോലിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ആവശ്യകതകൾ

പരിശീലനം ലഭിച്ച എല്ലാ സൈബർ വിദഗ്ധരായ ഡബ്ല്യുസി‌പി‌ഒ / ഡബ്ല്യുഎസ്‌സി‌പി‌ഒകളുടെയും ഡാറ്റ എസ്സ്.പി വിമൻ സെൽ സൂക്ഷിക്കും. എസ്സ്.പി വിമൻ സെൽ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഇമെയിലിലേക്ക് പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ഈ ആവശ്യത്തിനായി സൃഷ്ടിച്ച നിർദ്ദിഷ്ട ഇമെയിലുകളിൽ അതാത് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് അയയ്ക്കുകയും വേണം. ഈ ഇമെയിലുകൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ബന്ധപ്പെട്ട ഡബ്ല്യു സി‌പി‌ഒ / ഡബ്ല്യുഎസ്‌സി‌പി‌ഒകൾ മാത്രം കൈകാര്യം ചെയ്യും. കുറ്റവാളികളെ അന്വേഷിച്ച് തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് അവരുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി അവർക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ലെവൽ സൈബർ സെൽ, ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് സൈബർ സെൽ, ഹൈ-ടെക് സെൽ, സൈബർ ഡോം തുടങ്ങിയവയുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കാം. അത്തരം കുറ്റവാളിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ ശേഷം പരാതിക്കാരനെ അറിയിക്കുകയും അയാളുടെ / അവളുടെ പരാതി ഉപയോഗിച്ച് നിയമപരമായ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും. (പലപ്പോഴും ഉറ്റസുഹൃത്തുക്കളും ബന്ധുക്കളും കുറ്റവാളികളാണ്, ആയത്കൊണ്ട് പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാജയപ്പെടുന്നു). അതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികൾ (കുറ്റവാളികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിൽ) ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയേയും എസ്സ്.പി വിമൻ സെല്ലിനേയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അതാത് എസ്എച്ച്ഒ-മാര്‍ക്ക്‌ ആരംഭിക്കാം.

 

പരാതികൾ ഇമെയിലിലേക്ക് കൈമാറണം: aparajitha.pol@kerala.gov.in

Last updated on Monday 1st of February 2021 PM