ഹൈ-ടെക് ക്രൈം എന്ക്വയറി സെൽ

ഗുരുതരവും സംഘടിതവുമായ  സൈബർ കുറ്റ കൃത്യങ്ങൾ തടയുന്നതിനും കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള ഡിജിപിയുടെ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2006 മെയ് 5-ആം തീയതി പ്രവര്ത്തനം ആരംഭിച്ച കേരള പോലീസിന്റെ പ്രത്യേക സെൽ ആണ്  ഹൈ-ടെക് ക്രൈം എന്ക്വയറി സെൽ. നിലവിൽ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് SP HQ-വിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലും, ADGP, Crime ന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണവുമാണ് ഹൈ-ടെക് സെൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
വെബ്സൈറ്റ്  ഹാക്കിംഗ്, ഓൺലൈൻ വഞ്ചന, ഇമെയിൽ ഹാക്കിംഗ്, ഫിഷിംഗ്, ഐഡന്റിറ്റി മോഷണം, കുട്ടികൾക്കെതിരായുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങൾ, മിസ്സിംഗ്  കേസുകൾ, സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ ദുരുപയോഗം, മൊബൈൽ ഫോൺ ദുരുപയോഗം, മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ നഷ്ടം / മോഷണം, തുടങ്ങി കമ്പ്യൂട്ടർ, ഇന്റെർനെറ്റ്, മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന എല്ലാ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും ഹൈടെക് ക്രൈം എൻക്വയറി സെൽ അന്വേഷണം നടത്തി വരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്  ഹൈടെക് സെൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ജീവനക്കാർക്കും  വിശദമായ ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു.
  സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സാങ്കേതിക തെളിവുകൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ സാങ്കേതിക വൈദഗ്ദ്ധ്യത്തോടെ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനും വിവിധ പോലീസ്                           സ്റ്റേഷനുകളിലേക്കും മറ്റ് പോലീസ് യൂണിറ്റുകളിലേക്കും വിദഗ്ദ്ധ പിന്തുണ നല്കുകയും കൂടാതെ വിവരങ്ങളുടെ വിശകലന യൂണിറ്റുമായി ഹൈടെക് ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സെൽ  പ്രവർത്തിക്കുന്നു.  
സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രിമിനൽ കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നതിനും ക്രിമിനൽ കേസുകളുടെ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനും സെല്ലിന് അധികാരം നൽകിയിട്ടില്ല.
സി-ഡാക്, സി-ഡിറ്റ്, എൻഐസി, കേരള ഐ.റ്റി മിഷൻ, കെൽട്രോൺ, റിപ്രോഗ്രാഫിക് സെന്റെർ, തുടങ്ങിയ യൂണിറ്റുകളുമായി സംവദിക്കാനുള്ള മുഴുവൻ കേരള പോലീസിനുമുള്ള നോഡൽ യൂണിറ്റാണ് ഈ സെൽ.  ഐടി മിഷൻ, കെൽട്രോൺ, റിപ്രോഗ്രാഫ് സെന്റെർ.  എല്ലാ മൊബൈൽ / ഇൻന്റെനെറ്റ് സേവന ദാതാക്കളുടെയും സഹായത്തോടെ സെൽ  അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കുചേരുന്നു.

 

കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ 
കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഓൺലൈൻ വിതരണത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുക്കുന്ന 200 ഓളം ഐഡന്റിറ്റി സിസിഎസ്ഇ (കൗണ്ടർ ചൈൽഡ് സെക്ഷ്വൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ ടീം), സൈബർ ഡോം തിരുവനന്തപുരം എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം ഹൈടെക് സെൽ കണ്ടെത്തി.  സംസ്ഥാന വ്യാപകമായ റെയ്ഡുകളിലൂടെ (പി-ഹണ്ട്) 38 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.


സാങ്കേതിക സഹായം

ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയതിനാൽ, അന്വേഷണത്തിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനുള്ള സാങ്കേതിക സഹായം ഹൈടെക് ക്രൈം എൻക്വയറി സെൽ നല്കുന്നു.  ഇക്കാര്യത്തിൽ അവർ ഡാറ്റ വിശകലനവും സൈബർ അന്വേഷണവും നടത്തുന്നു.
സ്കൂൾ / കോളേജുകൾ / മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കുള്ള ബോധവല്ക്കരണ  ക്ലാസ്
കേരള പോലീസ് 2019 "സൈബർ പോലീസിംഗ് വർഷം" ആയി  ആചരിച്ചു.  ആയതിന്റെ ഭാഗമായി  ഹൈടെക് ക്രൈം എൻക്വയറി സെൽ നിരവധി സൈബർ ബോധവൽക്കരണ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും പൊതുജനങ്ങൾക്കുമുള്ള ക്ലാസുകൾ എന്നിവ സംഘടിപ്പിക്കുകയും നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, "Cyber safety for kids and seniors" എന്ന പുസ്തകവും ഈ വർഷം ഹൈടെക് സെൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.  പുസ്തകത്തിന്റെ  ഡിജിറ്റൽ പകർപ്പുകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും പ്രചരിപ്പിച്ചു.
സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഇരുണ്ട വശങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയാത്തതിനാൽ 08 വയസ് മുതൽ 17 വയസ്സ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് പ്രധാനമായും ഹൈടെക് സെൽ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.  എല്ലാ ദിവസവും സംഭവിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ കേസുകൾ അവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി.  ഡിജിറ്റൽ അറിവിന്റെ ആവശ്യകത അവരെ പഠിപ്പിച്ചു.  രക്ഷകർത്താക്കൾ, അധ്യാപകർ, ചൈൽഡ് ലൈനിലെ ചൈൽഡ് കൗൺസിലർമാർ എന്നിവർക്ക് നിരവധി ക്ലാസുകൾ നടത്തുകയും പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ നല്ല വശങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസിലാക്കുവാൻ പരിശീലനം നൽകുകയും ചെയ്തു.  
കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആസ്ഥാനത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി നടത്തി, നൂതന സാങ്കേതിക ഗാഡ്ജെറ്റുകളും പൊതു സേവന പരീക്ഷകളിലെ ദുരുപയോഗത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്താവുന്ന രീതികളും കേരള പിഎസ്സിയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി.


സൈബർ ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ട്രെയിനിംഗ്
പോലീസ് പരിശീലന കോളേജ്, കേരള പോലീസ് അക്കാദമി, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി നിരവധി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സൈബർ ക്രൈം അന്വേഷണ പരിശീലനം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
 പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നടത്തിയ ക്ലാസുകൾ പ്രധാനമായും ഡിജിറ്റൽ അന്വേഷണ രീതികളിലാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരുന്നത്.  അന്വേഷണത്തിന്റെ വിവിധ രീതികളും തെളിവുകളുടെ ശേഖരണവും അവർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി.  ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെ  identification, seizure, acquiring and presentation എന്നീ മേഖലകളിൽ വിശദമായ ക്ലാസുകൾ നടത്തി.  

 

 

 

Last updated on Saturday 18th of March 2023 PM