ഡി.ജി.പി സുദേഷ് കുമാറിന് കേരള പോലീസ് യാത്രയയപ്പ് നല്‍കി

 From the Farewell  Parade  DGP Sudhesh Kumar IPS